Tin tức gà đông tảo

Gà Đông Tảo Giống gà quý hiếm và giàu giá trị dinh dưỡng

Gà Đông Tảo là một giống gà quý hiếm, thời vua chúa được coi là cống phẩm tiến vua. Ngày nay, giống gà này đang được duy trì và phát triển vừa có giá trị kinh tế cao, vừa có giá trị dinh dưỡng. Nhiều trang trại Gà Đông Tảo đang được phát triển rộng ra, từ Bắc vào Nam. Giống gà quý hiếm này được biết đến với giá trị đắt đỏ, khó nuôi nên không ai biết nhiều về giá trị của nó với dinh dưỡng và trong y học. Nhiều người nuôi loại gà chân to này để bán...

Xem chi tiết...