Thịt bê

 Thịt bê cuộn

Thịt bê cuộn

289,000₫

 Thịt bê rút xương