Heo mán Quế Móc hàm nguyên con

Thương hiệu: Khác

Giá gốc 0₫

Tiêu đề

Số lượng

1 con trên 38 kg (Bao gồm cả thịt, đầu, chân, xương, mỡ)
Chỉ bán từ trên 8 kg/1 đơn
 (Bao gồm tỉ lệ các bộ phận của con LR quế) 
=> Quý KH chung nhau 1 con/1 đơn